Bostadsrättsföreningen Mullbäret

Uteplatsen tillhör bostadsrättsföreningen Mullbäret på Henrik Gjutares gata i Skövde. Kraven som fanns på hur den skulle vara utformad var bland annat att den skulle vara lättskött, passa både gammal och ung i föreningen och tillåta flera sällskap samtidigt för olika aktiviteter. Uteplatsen blev mycket populär och bidrog till att höja värdet på lägenheterna.