Utsmyckning av infart till Götene

2005 fick vi i uppdrag av Götene kommun att presentera ett förslag på utsmyckning som skulle stå vid avfarten till Götene från E20. Vårt förslag blev omtyckt och skulle kommit till stånd om inte motorvägen dragits om, längre från orten.

 

Det är höga, belysta pelare av kalksten som har profilen av Kinnekulle, Götenes vackra platåberg.