Tillgänglighetsinventering

Vi utför tillgänglighetsinventeringar som sedan läggs in i Tillgänglighetsdatabasen. Gå gärna in på Tillgänglighetsdatabasens hemsida http://www.t-d.se 

TD är en databas som erbjuder information om olika verksamheters fysiska tillgänglighet. Huvudprincipen är att varje verksamhet ska beskrivas så väl att du själv kan avgöra om du kan besöka platsen eller inte. 

 

Bilderna är från Tillgänglighetsdatabasens hemsida.