Tillgänglighetsinventering

Vi utför tillgänglighetsinventeringar, för att kartlägga hur väl miljön fungerar för all oavsett behov. Detta kan sedan användas för att se vilka åtgärder som behöver genomföras. Vi mäter, beskriver och fotograferar.